Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

VẬT DỤNG DU LỊCH

LỀU CẮM TRẠI- DÃ NGOẠI
________________________________________________________________________

*
________________________________________________________________________

* • L
  ều du lịch 4 người TT03

  850.000 ₫
  Made in Vietnam


 • Lều du lịch 4 người TT04

  900.000 ₫
  Made in Vietnam


 • Lều du lịch 4 người TT05

  1.100.000 ₫
  Made in Vietnam

 • L
  ều du lịch 6 người XL-01 

  1.200.000 ₫
  Made in Vietnam

________________________________________________________________________

*

 •      Lều cá nhân 1 người
         750.000 ₫  
    Made in: EUREKA
    
                  • Lều 4-6 người XL-02

  3.500.000 ₫
  Made in: HELSPORT 


 • Lều 10-12 người XL-03

  3.200.000 ₫

  Made in: Vietnam
 • Lều 10-12 người XL-04

  4.500.000 ₫

  Made in: Vietnam


________________________________________________________________________

*


 • Lều 6 người XL-05
  2.190.000 ₫


 • Lều 6-8 người XL-06
  3.200.000 ₫
 •  
  Lều 10-12 người XL-07
  4.800.000 ₫

 • Lều 15 người XL-08
  6.000.000 ₫**********************************************************************       TÚI NGỦ VĂN PHÒNG - DU LỊCH
________________________________________________________________________

*
________________________________________________________________________

*

________________________________________________________________________

*

________________________________________________________________________

*

________________________________________________________________________

*
_________________________________________________________________________

  Đăng nhận xét