VÕNG MÙNG

 • VÕNG DÙ TRƠN

  • Mã sản phẩm: HTP075
   • Giá bán: 70.000 VNĐ
   • - Chất liệu:Vải Polyester
    - Kích thước:1.5m x 2.2m(Rộng x Dài)
    - Kích thước gấp gọn:35cm x 30cm(Dài x Rộng)
    - Khối lượng:450g


  •   • VÕNG DÙ RẰN RI VD-02

 • Mã sản phẩm: HTP072
 • Giá bán: 145.000 VNĐ
- Chất liệu:Vải Polyester
- Kích thước:1.5m x 2.2m(Rộng x Dài)
- Kích thước gấp gọn:25cm x 5cm(Dài x Đường kính)
- Khối lượng:300g
- Màu sắc: rằn ri


 
VÕNG MÙNG THÁI 
Giá bán: 350.000 VNĐ / Size: 2.2m x 1.5m (Dài x Rộng). Mã sản phẩm: HTP074
Giá bán: 390.000 VNĐ / Size: 2.5m x 1.5m (Dài x Rộng). Mã sản phẩm: HTP073
 • - Chất liệu:vải dù polyeste
 • - Trọng lượng: 1.2kg
 • - Tấm phủ bằng mùng mỏng, lỗ mùng thưa,vải mỏng.
 • - Kích thước gấp gọn: gấp thành một chiếc gối vuông kích thước 50cm x 35cm(Dài x Rộng)


 Đăng nhận xét